لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم|بلک لیست وزارت علوم

دانلود مقاله های انگلیسی: معرفی وب‌سایت‌ و نحوه استفاده از آن‌‎ها | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد ........

لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم|بلک لیست وزارت علوم

 

از آنجایی که در سال های اخیر ارزیابی دانشجویان در پایان نامه ها و رساله های دکتری، مصاحبه های دکتری، ارتقای اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها به میزان قابل ملاحظه ای به پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر وابسته است، لذا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اسفند ماه سال ۱۳۹۱ شروع به معرفی مجلات فاقد اعتبار، بلک لیست blacklist جعلی نموده است.

بطوریکه در آن تاریخ  تعداد ۱۹۷ مجله نمایه شده در ISI، WOS، Scopus ، JCRو … به عنوان مجلات فاقد اعتبار و یا لیست سیاه و بلک لیست و جعلی  hijacked معرفی گردید.

 

در واقع این نشریات بطور مداوم توسط کارشناسان و هیئت ممیزه وزارت علوم مورد پایش قرار گرفته و مجلاتی که کیفیت مورد انتظار را نداشته اند، فاقد اعتبار تشخیص داده شده اند. بطور کلی این دسته از مجلات هر مقاله در هر رشته ای با هر کیفیتی با دریافت هزینه به چاپ می رسانند.

بنابراین بهتر است دانشجویان، محققان و اساتید دانشگاه قبل از ارسال مقالات خود به این مجلات از لیست اعلام شده وزارت علوم تحت عنوان فهرست نشریات نامعتبر خارجی وزارت علوم قابل دانلود در سایت http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/InvalidForeignPublications.aspx مجله مورد نظر خود را مورد بررسی قرار دهند چرا که چاپ مقاله در این دسته از مجلات علاوه بر هزینه مالی که محقق متحمل می شود، خسارات جبران ناپذیری بر شهرت محقق وارد می نماید و امتیازی به این دسته از مجلات در مصاحبه دکتری، نمره پایان نامه، ارتقا اعضای محترم هیئت علمی از طرف دانشگاه تعلق نخواهد گرفت.

 ردیف عنوان مجله ISSN برخی از نمایه های پوشش دهنده
۱ Academic Journal of Cancer Research (AJCR) ۱۹۹۵-۸۹۴۳ Scopus
۲ Academic Journal of Entomology ۱۹۹۵-۸۹۹۴ WoS
۳ Academic Journal of Plant Sciences ۱۹۹۵-۸۹۸۶ Anthropology Abstracts, Index Copernicus
۴ ACTA ChirurgiaeOrthopaedicae et TraumatologiaeCechoslovaca ۰۰۰۱-۵۴۱۵ WoS, Scopus
۵ ACTA Crystallographica Section E-Structure Reports Online ۱۶۰۰-۵۳۶۸ JCR, WoS, Scopus
۶ ACTA PetrologicaSinica ۱۰۰۰-۰۵۶۹ WoS, Scopus
۷ ActaParasitologicaGlobalis ۲۰۷۹-۲۱۶۶ Index Copernicus
۸ Advanced Crop Science ۲۳۲۲-۴۲۸۲ _
۹ Advanced Studies In Theoretical Physics ۱۳۱۳-۱۳۱۱ Scopus
۱۱ Advances in Biological Research ۱۹۹۲-۰۰۶۷ Pub-Med, Chemical Abstracts Service (CAS)
۱۱ Advances in Dynamical Systems and Applications [ADSA] ۰۹۷۳-۵۳۲۱ MathSciNet, Zentralblatt MATH
۱۲ Advances in Theoretical and Applied Mathematics [ATAM] ۰۹۷۳-۴۵۵۴ MathSciNet, Zentralblatt MATH
۱۳ African Journal of Basic & Applied Sciences ۲۰۷۹-۲۰۳۴ Index Copernicus
۱۴ African Journal of Microbiology Research ۱۹۹۶-۰۸۰۸ JCR, WoS, Scopus
۱۵ African Journal of Pharmacy and Pharmacology ۱۹۹۶-۰۸۱۶ JCR, WoS, Scopus
۱۶ American Journal of Agricultural and Biological Sciences ۱۵۵۷-۴۹۸۹ Scopus
۱۷ American Journal of Animal and Veterinary Sciences ۱۵۵۷-۴۵۵۵ Scopus
۱۸ American Journal of Applied Sciences ۱۵۴۶-۹۲۳۹ Scopus
۱۹ American Journal of Biochemistry and Biotechnology ۱۵۵۳-۳۴۶۸ Scopus
۲۱ American Journal of Biochemistry and Molecular Biology ۲۱۵۰-۴۲۱۰ Scopus, Chemical Abstracts Services (CAS), EMBASE
۲۱ American Journal of Drug Discovery and Development ۲۱۵۰-۴۲۷X Scopus, Chemical Abstracts Services (CAS), EMBASE
۲۲ American Journal of Environmental Sciences ۱۵۵۳-۳۴۵X Scopus
۲۳ American Journal of Food Technology ۱۵۵۷-۴۵۷۱ Scopus
۲۴ American Journal of Infectious Diseases ۱۵۵۳-۶۲۰۳ Scopus, Genamics
۲۵ American Journal of Immunology ۱۵۵۳-۶۱۹X Scopus
۲۶ American Journal of Pharmacology and Toxicology ۱۵۵۷-۴۹۶۲ Scopus
۲۷ American Journal of Plant Physiology ۱۵۵۷-۴۵۳۹ Scopus
۲۸ Anatomical Sciences Education ۱۹۳۵-۹۷۷۲ WoS, Scopus
۲۹ Applied Mathematical Sciences (AMS) ۱۳۱۲-۸۸۵x Scopus
۳۱ American Medical Journal ۱۹۴۹-۰۰۷۰ Chemical Abstract Services (CAS)
۳۱ American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences ۱۸۱۸-۶۷۶۹ Zoological Record
۳۲ American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences ۲۰۷۹-۲۰۵۰ Zoological Record, Index Copernicus
۳۳ Annals of Biologycal Research ۰۹۷۶-۱۲۳۳ Zoological Record
۳۴ Archives Des Science ۱۶۶۱-۴۶۴x WoS, Scopus
۳۵ Ariel ۰۰۰۴-۱۳۴۳ Scopus
۳۶ Asian Case Research Journal ۰۲۱۸-۹۲۷۵ JCR, WoS, Scopus
۳۷ Asian Journal of Agricultural Research ۱۸۱۹-۱۸۹۴ Scopus
۳۸ Asian Journal of Algebra ۱۹۹۴-۵۴۰x Zentralblatt MATH
۳۹ Asian Journal of Animal and Veterinary Advances ۱۶۸۳-۹۹۱۹ JCR, WoS, Scopus
۴۱ Asian Journal of Animal Sciences ۱۸۱۹-۱۸۷۸ Scopus
۴۱ Asian Journal of Applied Sciences ۱۹۹۶-۳۳۴۳
۴۲ Asian Journal of Biochemistry ۱۸۱۵-۹۹۲۳ Scopus
۴۳ Asian Journal of Biotechnology ۱۹۹۶-۰۷۰۰
۴۴ Asian Journal of Cell Biology ۱۸۱۴-۰۰۶۸ Scopus
۴۵ Asian Journal of Clinical Nutrition ۱۹۹۲-۱۴۷۰ Scopus
۴۶ Asian Journal of Crop Science ۱۹۹۴-۷۸۷۹ Scopus
۴۷ Asian Journal of Earth Sciences ۱۸۱۹-۱۸۸۶ Scopus
۴۸ Asian Journal of Epidemiology ۱۹۹۲-۱۴۶۲ Scopus
۴۹ Asian Journal of Plant Pathology ۱۸۱۹-۱۵۴۱ Scopus
۵۱ Asian Journal of Plant Sciences ۱۶۸۲-۳۹۷۴ Scopus
۵۱ Asian Journal of Poultry Science ۱۸۱۹-۳۶۰۹ Scopus
۵۲ Asian Journal of Scientific Research ۱۹۹۲-۱۴۵۴ Scopus
۵۳ Australian Journal of Basic and Applied Sciences ۱۹۹۱-۸۱۷۸ Scopus
۵۴ Bioinorganic Chemistry and Applications ۱۵۶۵-۳۶۳۳ JCR, WoS, Scopus
۵۵ Biotechnology ۱۶۸۲-۲۹۶x Scopus
۵۶ Collection Building ۰۱۶۰-۴۹۵۳ Scopus
۵۷ Corrosion Reviews ۰۳۳۴-۶۰۰۵ Scopus
۵۸ Current Research in Tuberculosis ۱۸۱۹-۳۳۶۶ Scopus
۵۹ European Journal of Applied Sciences ۲۰۷۹-۲۰۷۷ Chemical Abstracts Service (CAS)
۶۱ European Journal of Biological Sciences ۲۰۷۹-۲۰۸۵ Index Copernicus
۶۱ European Journal of Scientific Research ۱۴۵۰-۲۱۶x , Scopus, Zoological Record
۶۲ Global Veterinaria ۱۹۹۲-۶۱۹۷ Scopus
۶۳ Global Journal of Biotechnology & Biochemistry ۲۰۷۸-۴۶۶X Index Copernicus
۶۴ Global Journal of Molecular Sciences ۱۹۹۰-۹۲۴۱ Chemical Abstracts Service (CAS)
۶۵ Global Journal of Pharmacology ۱۹۹۲-۰۰۷۵ Scopus, Index Copernicus
۶۶ Global Journal of Pure and Applied Mathematics [GJPAM] ۰۹۷۳-۱۷۶۸ MathSciNet, Zentralblatt MATH
۶۷ Harefuah ۰۰۱۷-۷۷۶۸ Scopus
۶۸ High Temperature Materials and Processes ۰۳۳۴-۶۴۵۵ JCR, WoS, Scopus
۶۹ IEICE Electronics Express ۱۳۴۹-۲۵۴۳ JCR, WoS, Scopus
۷۱ Indian Journal of Animal Research ۰۳۶۷-۶۷۲۲ JCR, WoS, Scopus
۷۱ Information Technology Journal ۱۸۱۲-۵۶۳۸ Scopus
۷۲ International Journal of Agricultural and Statistical Sciences ۰۹۷۳-۱۹۰۳ JCR, WoS, Scopus
۷۳ International Journal of Agricultural Research ۱۸۱۶-۴۸۹۷ Scopus
۷۴ International Journal of Agronomy & Plant Production (IJAPP) ۲۰۵۱-۱۹۱۴ Index Copernicus,
۷۵ International Journal of Applied Chemistry [IJAC] ۰۹۷۳-۱۷۹۲ Scopus, Chemical Abstract Services (CAS)
۷۶ International Journal of Applied Mathematical Sciences [JAMS] ۰۹۷۳-۰۱۷۶ MathSciNet, Zentralblatt MATH
۷۷ International Journal of Applied Mathematics and Mechanics [IJAMM] ۰۹۷۳-۰۱۸۴ Zentralblatt MATH
۷۸ International Journal of Biological Chemistry ۱۸۱۹-۱۵۵x Scopus
۷۹ International Journal of Botany ۱۸۱۱-۹۷۰۰ Scopus
۸۱ International Journal of Cancer Research ۱۸۱۱-۹۷۲۷ Scopus
۸۱ International Journal of Dairy Science ۱۸۱۱-۹۷۴۳ Scopus
۸۲ International Journal of Difference Equations [IJDE] ۰۹۷۳-۶۰۶۹ MathSciNet, Zentralblatt MATH
۸۳ International Journal of Innovative Computing Information and Control ۱۳۴۹-۴۱۹۸ WoS, Scopus
۸۴ International Journal of Management Theory and Applications (IREMAN) ۲۲۸۱-۸۵۸۸ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
۸۵ International Journal of Mathematical Analysis ۱۳۱۲-۸۸۷۶ Scopus
۸۶ International Journal of Microbiological Research ۲۰۷۹-۲۰۹۳ Chemical Abstracts Service (CAS)
۸۷ International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation ۱۵۶۵-۱۳۳۹ JCR, WoS, Scopus
۸۸ International Journal of Oceans and Oceanography (IJOO) ۰۹۷۳-۲۶۶۷ Scopus
۸۹ International Journal of Pharmacology ۱۸۱۱-۷۷۷۵ JCR, WoS, Scopus
۹۱ International Journal of soft Computing ۱۸۱۶-۹۵۰۳ Scopus
۹۱ International Journal of Sustainable Agriculture ۲۰۷۹-۲۱۰۷ Index Copernicus
۹۲ International Journal of Turbo & Jet-Engines ۰۳۳۴-۰۰۸۲ JCR, WoS, Scopus
۹۳ International Journal of Water Resources & Arid Environments ۲۰۷۹-۷۰۷۹ Index Copernicus
۹۴ International Journal on Advanced Materials and Technologies (IREAMT) ۲۲۸۱-۶۷۰۴ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
۹۵ International Journal on Communications Antenna and Propagation ۲۰۳۹ -۵۰۸۶ Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
۹۶ International Journal on Disability and Human Development ۱۵۶۵-۰۱۲X JCR, WoS,
۹۷ International Journal on Energy Conversion (IRECON) ۲۲۸۱-۵۲۹۵ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
۹۸ International Journal on Engineering Applications (IREA) ۲۲۸۱-۲۸۸۱ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
۹۹ International Journal on Heat and Mass Transfer Theory and Applications (IREHEAT) ۲۲۸۱-۸۵۳۷ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
۱۱۱ International Journal on Information Technology (IREIT) ۲۲۸۱-۲۹۱۱ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
۱۱۱ International Journal on Numerical and Analytical Methods in Engineering (IRENA) ۲۲۸۱-۷۰۲۶ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
۱۱۲ International Review of Aerospace Engineering (IREASE) ۱۹۷۳-۷۴۵۹ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
۱۱۳ International Review of Automatic Control (IREACO) ۱۹۷۴-۶۰۵۹ Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
۱۱۴ International Review of Biophysical Chemistry (IREBIC) ۲۰۳۸-۰۳۲۱ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
۱۱۵ International Review of Chemical Engineering (IRECHE) ۲۰۳۵-۱۷۵۵ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
۱۱۶ International Review of Civil Engineering (IRECE) ۲۰۳۶-۹۹۱۳ Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
۱۱۷ International Review of Electrical Engineering (IREE) ۱۸۲۷- ۶۶۶۰
۱۱۸ International Review of Physics (IREPHY) ۱۹۷۱-۶۸۰X Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
۱۱۹ International Review of Mechanical Engineering ۱۹۷۰-۸۷۳۴ Scopus
۱۱۱ International Review on Computers and Software ۱۸۲۸-۶۰۰۳ Scopus
۱۱۱ International Review on Modelling and Simulations ۱۹۷۴-۹۸۲۱ Scopus
۱۱۲ Iranica Journal of Energy and Environment ۲۰۷۹-۲۱۱۵ Index Copernicus
۱۱۳ Israel Affairs ۱۳۵۳-۷۱۲۱ JCR, WoS, Scopus
۱۱۴ Israel Economic Review ۰۷۹۲-۰۳۸۵ Scopus
۱۱۵ Israel Exploration Journal ۰۰۲۱-۲۰۵۹ Scopus
۱۱۶ Israel Journal of Aquaculture-Bamidgeh ۰۷۹۲-۱۵۶X JCR, WoS, Scopus
۱۱۷ Israel Journal of Chemistry ۰۰۲۱-۲۱۴۸ JCR, WoS, Scopus
۱۱۸ Israel Journal of Ecology & Evolution ۱۵۶۵-۹۸۰۱ JCR, WoS, Scopus
۱۱۹ Israel Journal of Mathematics ۰۰۲۱-۲۱۷۲ JCR, WoS, Scopus
۱۲۱ Israel Journal of Plant Sciences ۰۷۹۲-۹۹۷۸ JCR, WoS, Scopus
۱۲۱ Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences ۰۳۳۳-۷۳۰۸ JCR, WoS, Scopus
۱۲۲ Israel Journal of Veterinary Medicine ۰۳۳۴-۹۱۵۲ JCR, WoS, Scopus
۱۲۳ Israel Medical Association Journal ۱۵۶۵-۱۰۸۸ JCR, WoS, Scopus
۱۲۴ JCPSP-Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan ۱۰۲۲-۳۸۶X JCR, WoS, Scopus
۱۲۵ Journal of American Science ۱۵۴۵-۱۰۰۳ Zoological Record
۱۲۶ Journal D AnalyseMathematique ۰۰۲۱-۷۶۷۰ JCR, WoS, Scopus
۱۲۷ Journal of Animal and Veterinary Advances ۱۶۸۰-۵۵۹۳ JCR, WoS, Scopus
۱۲۸ Journal of Basic and Applied Scientific Research ۲۰۹۰-۴۳۰۴ Zoological Record
۱۲۹ Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology ۰۷۹۲-۶۸۵۵ Scopus
۱۳۱ Journal of Complementary Medicine ۱۴۴۶-۸۲۶۳ JCR, WoS,
۱۳۱ Journal of Computer Science ۱۵۴۹-۳۶۳۶ Scopus
۱۳۲ Journal of Family Studies ۱۳۲۲-۹۴۰۰ WoS, Scopus
۱۳۳ Journal of Food Agriculture & Environment(International Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE) ۱۴۵۹-۰۲۵۵ JCR, WoS, Scopus
۱۳۴ Journal of Horticultural Science & Ornamental Plants ۲۰۷۹-۲۱۵۸ Index Copernicus
۱۳۵ Journal of Intelligent Systems ۰۳۳۴-۱۸۶۰ Scopus
۱۳۶ Journal of Israeli History ۱۳۵۳-۱۰۴۲ JCR, WoS, Scopus
۱۳۷ Journal of Nano-materials ۱۶۸۷-۴۱۱۰ Scopus
۱۳۸ Journal of Reproduction and Infertility ۲۰۷۹-۲۱۶۶ Index Copernicus
۱۳۹ Journal of Rural Co-operation ۰۳۷۷-۷۴۸۰ Scopus
۱۴۱ Journal of Social Sciences ۱۵۴۹-۳۶۵۲ Genamics
۱۴۱ Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers ۰۲۵۷-۹۷۳۱ WoS, Scopus
۱۴۲ Law Library Journal ۰۰۲۳-۹۲۸۳ WoS, Scopus
۱۴۳ Libyan Agriculture Research Center Journal International ۲۲۱۹-۴۳۰۴ Index Copernicus
۱۴۴ Life Science Journal- ACTA Zhengzhou University Overseas Edition ۱۰۹۷-۸۱۳۵ JCR, WoS, Scopus
۱۴۵ Mankind Quarterly ۰۰۲۵-۲۳۴۴ WoS, Scopus
۱۴۶ Medicine and Law ۰۷۲۳-۱۳۹۳ Scopus
۱۴۷ Middle-East Journal of Scientific Research ۱۹۹۰-۹۲۳۳ Zoological Record, Scopus
۱۴۸ Multidisciplinary Respiratory Medicine ۱۸۲۸-۶۹۵X JCR, WoS, Scopus
۱۴۹ OnLine Journal of Biological Sciences ۱۶۰۸-۴۲۱۷ Scopus, Chemical Abstract Services (CAS), AGRIS, AGRICOLA
۱۵۱ Pakistan Journal of Nutrition ۱۶۸۰-۵۱۹۴ Scopus
۱۵۱ Pediatric Endocrinology Reviews ۱۵۶۵-۴۷۵۳ Scopus
۱۵۲ Perspectives in Education ۰۲۵۸-۲۲۳۶ WoS, Scopus
۱۵۳ Physics International ۱۹۴۸-۹۸۰۳ )ChemicalAbstract Services (CAS
۱۵۴ Phytoparasitica ۰۳۳۴-۲۱۲۳ JCR, WoS, Scopus
۱۵۵ Plant Pathology Journal ۱۸۱۲-۵۳۸۷ Scopus
۱۵۶ Public Health Reviews ۰۳۰۱-۰۴۲۲ Scopus
۱۵۷ RefuatHapehVehashinayim ۰۷۹۲-۹۹۳۵ Scopus
۱۵۸ Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology ۲۰۴۰-۷۴۵۹ Scopus
۱۵۹ Research Journal of Botany ۱۸۱۶-۴۹۱۹ Scopus
۱۶۱ Research Journal of Business Management ۱۸۱۹-۱۹۳۲ Scopus
۱۶۱ Research Journal of Cardiology ۱۸۱۹-۳۴۰۴ Scopus
۱۶۲ Research Journal of Environmental Toxicology ۱۸۱۹-۳۴۲۰ Scopus
۱۶۳ Research Journal of Immunology ۱۹۹۴-۷۹۰۹ Scopus
۱۶۴ Research Journal of Medicinal Plant ۱۸۱۹-۳۴۵۵ Scopus
۱۶۵ Research Journal of Microbiology ۱۸۱۶-۴۹۳۵ Scopus
۱۶۶ Research Journal of Obstetrics and Gynecology ۱۹۹۴-۷۹۲۵ Scopus
۱۶۷ Research Journal of Parasitology ۱۸۱۶-۴۹۴۳ Scopus
۱۶۸ Research Journal of Phytochemistry ۱۸۱۹-۳۴۷۱ Scopus
۱۶۹ Research Journal of Seed Science ۱۸۱۹-۳۵۵۲ Scopus
۱۷۱ Reviews in Analytical Chemistry ۰۷۹۳-۰۱۳۵ JCR, WoS, Scopus
۱۷۱ RynekEnergii ۱۴۲۵-۵۹۶۰ WoS, Scopus
۱۷۲ South African Journal on Human Rights ۰۲۵۸-۷۲۰۳ WoS
۱۷۳ Texas Journal of Science ۰۰۴۰-۴۴۰۳ Zoological Record, Scopus
۱۷۴ Trends in Bioinformatics ۱۹۹۴-۷۹۴۱ Scopus
۱۷۵ Trends in Medical Research ۱۸۱۹-۳۵۸۷ Scopus
۱۷۶ World Applied Sciences Journal(WASJ) ۱۸۱۸-۴۹۵۲ Scopus
۱۷۷ World Engineering & Applied Sciences Journal ۲۰۷۹-۲۲۰۴ Index Copernicus
۱۷۸ World Journal of Agricultural Sciences ۱۸۱۷-۳۰۴۷
۱۷۹ World Journal of Chemistry ۱۸۱۷-۳۰۷۱ Chemical Abstracts Service (CAS), Index Copernicus
۱۸۱ World Journal of Dairy & Food Sciences ۱۸۱۷-۳۰۸X Index Copernicus,
۱۸۱ World Journal of Fish and Marine Sciences ۲۰۷۸-۴۵۸۹ Zoological Record, Index Copernicus
۱۸۲ World Journal of Fungal and Plant Biology ۲۲۱۹-۴۳۱۲ Index Copernicus
۱۸۳ World Journal of Medical Sciences ۱۸۱۷-۳۰۵۵ Scopus
۱۸۴ World Journal of Zoology ۱۸۱۷-۳۰۹۸ Zoological Record, Index Copernicus
۱۸۵ Wseas Transactions on Applied And Theoretical Mechanics ۱۹۹۱-۸۷۴۷ Scopus
۱۸۶ WseasTranSactions on Communication ۱۱۰۹-۲۷۴۲ Scopus
۱۸۷ WseasTranSactions on Computres ۱۱۰۹-۲۷۵۰ Scopus
۱۸۸ Wseas Transactions on Fluid Mechanics ۱۷۹۰-۵۰۸۷ Scopus
۱۸۹ Wseas Transactions on Heat And Mass Transfer ۱۷۹۰-۵۰۴۴ Scopus
۱۹۱ Wseas Transactions on Information Science And Applications ۱۷۹۰-۰۸۳۲ Scopus
۱۹۱ WseasTranSactions on Mathematics ۱۱۰۹-۲۷۶۹ Scopus
۱۹۲ Wseas Transactions on Systems ۱۱۰۹-۲۷۷۷ Scopus
۱۹۳ Wseas Transactions on Systems And Control ۱۹۹۱-۸۷۶۳ Scopus
۱۹۴ Wulfenia Journal ۱۵۶۱-۸۸۲X WoS, Scopus
۱۹۵ PENSEE ۰۰۳۱-۴۷۷۳ SCOPUS
۱۹۶ NATIONALPARK-FORSCHUNG IN DER SCHWEIZ ۱۰۲۲-۹۴۹۳ Zoological Record,
۱۹۷ JOKULL ۰۴۴۹-۰۵۷۶ JCR
۱۹۸ Bradleya ۰۲۶۵-۰۸۶X BIOSIS Previews JCR,
۱۹۹ Bothalia ۰۰۰۶-۸۲۴۱ SCOPUS, BIOSIS Previews, JCR
۲۰۰ Afinidad ۰۰۰۱-۹۷۰۴ JCR, SCOPUS
۲۰۱ Interciencia ۰۳۷۸-۱۸۴۴ JCR
خواندن این مطلب را از دست ندهید!  مشاوره مقاله در تمامی رشته ها | مقاله فوری

 

افزودن یک دیدگاه